Tagrevízió során dokumentumpótlás és tagdíjfizetési felhívás

Tisztelt Sporttársak!

Egyesületünk időszakos átfogó tagrevízióját végezzünk. Ennek során aktualizáljuk a tagság adatait, illetve az időközben született törvényeknek való megfelelést biztosítjuk, a több éves tagságok esetén frissítjük/ pótoljuk a kapcsolódó dokumentációt. Egyúttal 2017-ig visszamenőleg a tagdíj ellenőrzést is elvégeztük. Jelentős elmaradásokat mértünk fel. Így a megállapított hiányok miatt az Egyesület elnöksége az Egyesület Alapszabályának megfelelően tagrevíziót rendelt el. Amennyiben nem kívánja tagságát meghosszabbítani, úgy nincs teendője.

A tagsági jogviszony fenntartásához, kérjük a Tagságot, hogy szakosztályvezetőikkel egyeztessenek, és a szükséges iratokat legyenek szívesek pótolni a szakosztályvezetőknél elérhető dokumentumok kinyomtatásával, kitöltésével és határidőre történő visszajuttatásával. Fontos, hogy a hatályos tagsági okiratok benyújtása, illetve az aktuális és elmaradt tagdíjak megfizetése együttesen szükséges a jogviszony rendezéséhez. A tagdíj az egyesület alapműködésének a fedezete. A tagdíjat az Egyesület irodájában ügyfélfogadási időben készpénzzel, vagy az Egyesület bakszámlájára utalással/ banki befizetéssel tudják kiegyenlíteni. Amennyiben kérdés merül fel, azt mailben várjuk az info@ptse.hu mail címen. A tagdíj egyenlegről is az info@ptse.hu mail címen kaphatnak tájékoztatást, vagy személyesen az Egyesület irodájában. Telefonon a tagi adatokról, tagdíj egyenlegről felvilágosítást nem tudunk adni.

Letölthető dokumentumok:

A pótlás határideje: 2021. szeptember 15- ig. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A dokumentumokat postai úton vagy személyesen lehet vagy eljuttatni az Egyesület irodájába

Cím:  2800 Tatabánya Köztársaság út- Jubileum park

Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket az Alapszabályunk vonatkozó pontjaira:

3.5.1. A tag jogai:

– a törvények korlátai között választhat és megválasztható az egyesület szerveibe, tisztségeibe,

– részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein,

– szavazati joggal rendelkezik, továbbá véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben,

– gyakorolhatja mindazokat a jogokat, amelyekkel a 2013. V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről, valamint a 2011. évi CLXXV., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény és jelen alapszabály az egyesület rendes tagjait felruházza.

3.5.2. A tag kötelezettségei:

– az alapszabály és az egyesület szervei által hozott határozatok betartása, végrehajtása,

– a tagdíj határidőre történő befizetése,

– az egyesület vagyonának megóvása, gyarapítása,

– az egyesület jó hírnevének megóvása, általában olyan magatartás tanúsítása, amely nem sérti az egyesület érdekeit, mindazoknak a kötelezettségeinek a teljesítése, amelyek az egyesülési törvényből, az alapszabályból és az egyesület szerveinek határozataiból fakadnak.

Sporttársi üdvözlettel a Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület elnöksége

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

nyolc + tizenöt =