Meghívó

Tisztelt Szakosztályvezetők!

Meghívom Önöket és szakosztályuk küldötteit Egyesületünk rendes küldöttgyűlésére. A küldöttgyűlés az Alapszabályunk és a Ptk. 3:74. § (1) bekezdése alapján küldöttgyűlés ülései nem nyilvánosak.

Helye: 2800 Tatabánya, Vágóhíd utca 13- Tatabányai Műjégpálya

Dátum: 2022.05.23. hétfő

Időpont: 17 óra

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt a megismételt küldöttgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. A küldöttgyűlésről távolmaradás jogkövetkezménye: a megismételt küldöttgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A meghatározott napirenddel első alkalommal meghirdetett küldöttgyűlés jegyzőkönyvében rögzíteni kell azt a tényt, ha az ülés nem határozatképes, amelyet az Egyesület képviselője, az Egyesületi elnök, a küldöttgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető és ugyancsak a küldöttgyűlés által megválasztott hitelesítő tagok írnak alá. Az esetleges határozatképtelenség miatt elhalasztott küldöttgyűlés új időpontja az új ülés időpontját szabályozó diszpozitív jogszabályt figyelembe véve: 2022.05.23. hétfő, 17. óra 15 perc változatlan helyszínnel.

A rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi küldött létszámokkal tudnak részt venni a szakosztályok a 2022. május 23-i küldöttgyűlésen:

1. Jégkorong: 6 fő

2. Curling: 1 fő

3. Műkorcsolya: 1 fő

4. Inline szakág 1 fő

Az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjai a fenti létszámba nem számítanak bele. Kérem, hogy a szakosztályvezetők legyenek szívesek a napirendeket megismertetni a szakosztályukkal, a küldötteknek eljuttatni a napirendekhez tartozó mellékleteket, és május 15-ig megküldeni a küldöttek névsorát.

Napirendi pontok:

  1. A 2021-as év szakmai beszámolója a 2021. évi tevékenységéről (összefoglaló)
  2. Beszámoló a Tatabányai PTSE 2021. évi gazdálkodásáról (összefoglaló)
  3. FB jelentés a Tatabányai PTSE 2021. évi tevékenységéről
  4. A Tatabányai PTSE szakosztályainak 2021. évi szakmai terve
  5. Javaslat a Tatabányai PTSE 2021-es évi költségvetésére
  6. Tájékoztató az egyesületi pályázatok helyzetéről
  7. Egyebek