Meghívó

A Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület rendes és tisztújító küldöttgyűlésére 2023.05.26-án kerül sor az alábbiak szerint.

Helye: 2800 Tatabánya, Vágóhíd utca 13- Tatabányai Műjégpálya

Dátum: 2023.05.30. kedd

Időpont: 17.30 óra

A küldöttgyűlés a Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület Alapszabálya és a Ptk. 3:74. § (1) bekezdése alapján küldöttgyűlés ülései nem nyilvánosak.

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult küldöttek 50%-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt a megismételt küldöttgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a küldöttek figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. A küldöttgyűlésről távolmaradás jogkövetkezménye: a megismételt küldöttgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A meghatározott napirenddel első alkalommal meghirdetett küldöttgyűlés jegyzőkönyvében rögzíteni kell azt a tényt, ha az ülés nem határozatképes, amelyet az Egyesület képviselője, az Egyesületi elnök, a küldöttgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető és ugyancsak a küldöttgyűlés által megválasztott hitelesítő tagok írnak alá. Az esetleges határozatképtelenség miatt elhalasztott küldöttgyűlés új időpontja az új ülés időpontját szabályozó diszpozitív jogszabályt figyelembe véve: 2023.05.26. kedd, 17. óra 45 perc változatlan helyszínnel.

A küldöttgyűlés részletes meghívóját és mellékleteit a szakosztályok vezetői elektronikus levélben is megkapják

A rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi küldött létszámokkal tudnak részt venni a szakosztályok szakosztályvezetőikkel együtt a 2023. május 26-i küldöttgyűlésen:

1. Jégkorong: 3 fő

2. Curling: 2 fő

3. Műkorcsolya: 1 fő

4. természetjárás: 1 fő

Kérjük, hogy a szakosztályvezetők legyenek szívesek a napirendeket megismertetni a szakosztályukkal, a küldötteknek eljuttatni a napirendekhez tartozó mellékleteket, és május 23-ig megküldeni a küldöttek névsorát.

Napirendi pontok:

 1. Egyéni kérelem elbírálás
 2. A 2022-es év szakmai beszámolója a 2022. évi tevékenységéről (összefoglaló)
 3. Beszámoló a Tatabányai PTSE 2022. évi gazdálkodásáról (összefoglaló)
 4. FB jelentés a Tatabányai PTSE 2022. évi tevékenységéről
 5. A Tatabányai PTSE szakosztályainak 2022. évi szakmai terve
 6. Javaslat a Tatabányai PTSE 2022-es évi költségvetésére
 7. Tájékoztató az egyesületi pályázatok helyzetéről
 8. Alapszabály- módosítási javaslat
 9. Etikai kódex módosítási javaslat
 10. Tag felvételi kérelmek elbírálása
 11. Tisztújítás
 12. Az Egyesület vezetőtisztviselőivel és/vagy azok hozzátartozójával köthető szerződésről döntés
 13. Az Egyesület gazdálkodására gazdálkodó szervezet létrehozásáról döntés
 14. Egyebek