sportfejlesztési program

A sportfejlesztési program :2015/2016

Jelenleg az egyesület a tatabányai jégpályán (november-február), a táti jégpályán (október, március) és a tatabányai atlétikai
komplexumban (Grosics Gyula Stadion, száraz edzések, augusztus-szeptember; április-június) végzi az utánpótlás korú sportolók képzését.
Szezon elején 0 szupermini (U8), 2 mini (U10), és 9 előkészítő (U12) korú játékos volt az egyesületben, utóbbiak a Táti
Tigrisekkel közös csapatban indultak a korosztályos bajnokságban, ők Tatabányán edzettek. (Egy gyermek eligazolt, kettő abbahagyta a
sportot az előző szezonhoz képest). A szezon közepén az előkészítő csapathoz érkezett egy játékos, és távozott két tatabányai illetőségűek.

Az U8-as csapat jelenleg 11 főt számlál, 10 fő február hónap folyamán lett leigazolva, február elején kezdte el a sportot, egy játékos már
a tavalyi évben is jégkorongozott, de szezon elején nem jelent meg, így regisztrációja a többiekkel együtt történt meg. Az idei szezonban
a csapat 3 tornán (fordulóban, mindhárom március hónapban) vett részt. A 11 játékos közül 7 az U10-es (mini) korosztályban résztvevő
csapatban is szerepelt, játszott tornán. Két fő „kiöregszik” a jövőre, így 9 játékos marad a következő szezonra.
Az U10-es csapat jelenleg 7 főt számlál, közülük 1 játékos a Táti csapatban is részt vett előkészítő (U12) mérkőzésen. 5 játékos február
hónapban lett leigazolva, akkor kezdték a sportot. A csapat februárban 1, márciusban 2 U10-es tornán (fordulóban) vett részt, jelenleg
áprilisban 1 torna van tervezve nekik. Mivel a csapat nem teljes létszámú, így az alacsonyabb korosztályú játékosok is részt vettek a
tornákon, a szabályokkal összhangban. 5 játékos öregszik ki a korosztályból, 2 játékos jön fel alacsonyabb korosztályból a következő
szezonra.
A játékosok felszerelését a központi támogatásból fedezte az egyesület, illetve a korábbi játékosok által használt, kinőtt felszereléseket
használják a gyerekek, természetesen nagyobb méretű felszerelések is kerültek beszerzésre pótolván a hiányzókat.
Az újonnan igazolt játékosok (főként az U8-as korosztályban) az egyesület által szervezett iskolás-óvodás korcsolyaoktatásból kerültek
be a rendszerbe.
Az egyesület (a táti csapatban játszó U12-es játékosokkal együtt) jelenleg 27 játékost számlál.

Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

A jégpálya fedésénél szakmai cél elsősorban az állandó jeges edzés és mérkőzéslehetőség biztosítása a tatabányai jégkorong számára,
a jelenlegi heti 3 edzés (5 óra) helyett akár heti 5 edzés (10 óra) [a három említett korosztály számára összesen értendőek a számok],
emellett a szezon is hosszabb lehetne (jelenleg november és február között van jég, az is változó minőséggel). A bizonytalan időjárás
nagymértékben hátráltatja a szakmai előrehaladást, illetve a játékosok fejlődését, a permanens lehetőségek biztosítanák a megfelelő
minőségű és mennyiségű munkalehetőséget a gyerekek számára. A szezon meghosszabbodna (szeptember/október-március/április),
amely elősegítené a gyermekek adekvát képzését, valamint csökkentené hátrányukat a „rendes” (fedett jégpályával rendelkező)
csapatokkal szemben.

Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben
rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben
mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni
ütemezését):

A következő szezonban is folytatni kívánjuk a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) által is támogatott LTP és LTAD rendszerek alapján
történő képzést, ennek érdekében bővíteni kívánjuk mind U8-as, mind U10-es korosztályaink játékos létszámát annak érdekében, hogy a
tatabányai jégkorong tömegbázisa még inkább kiszélesedjen. A korábbi tervekkel ellentétben (előző támogatási év) a szezonban sikerült
az U8-as csapaton felül U10-es csapatot is indítani, a következő szezonban célunk, hogy mindkét korosztályban legalább egy csapatunk
részt vegyen a szövetség által rendezett tornákon. U12-es játékosaink terveink szerint a következő szezonban is a Táti Tigrisek
csapatával közösen szerepelnek az U12-es bajnokságban.
A jeges képzés (alap (U8-U10) és bővített (U12) képzési blokk ’Géczi’) keretében a szezonban megkezdődött a játékosok atlétikus
alapképzése is (a korábbiak mellett pl.: görkorcsolya, inline, …), különös figyelemmel az emberi egyedfejlődés szenzitív időszakaira; ezt
a programot a továbbiakban is folytatni kívánjuk.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

2015 / 16
Az U8, U10, U12 korosztályok játékos állományának fejlesztése. Tovább kell javítani a kapcsolatot a Táti-Tigrisekkel. El kell érni, hogy a
tatabányai pályán is végezzünk közös edzéseket. Feltehetően a csarnoképítése miatt edzéseink jó részét Budapesten Táton Győrbe kell
végeznünk.
Tovább kell folytatni az óvodások heti két alkalommal történő “edzését” Cél a korcsolyázás megszerettetése, ügyesebb gyerekek
kiválasztása és bevonása az alapfokú edzésekben. A három edző foglalkoztatása továbbra is szükséges.
Az U8, U10, U12, korosztályok versenyeztetése és a vegyes csoportból kinőtt sportolóink számára felnőtt amatőr csapatok felé történő
irányítása.
A létesítmény felmerülő karbantartási munkáinak elvégzése a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében további támogatók és
szponzorok megnyerése, akik a TAO tv. forrásán kívül támogatják szakosztályunkat és munkánkat.

2014-15 jégkorong sportfejlesztési terv

Kérelem: KE02758/2013/MJSZ
Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját
(abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).
A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

A Petőfi Tömegsport Egyesület fő célkitűzése, sportfejlesztési programjának megvalósítása ezen belül az utánpótlás nevelésen keresztül tovább folytassuk Tatabányán a jégkorong sportág dinamikus fejlesztését és végrehajtsuk jégpálya test befedését és korszerűsítését. Ennek keretében:
1. Az egyesület regisztrált sportolói létszámának növelése 15 főről minimum 30-35 főre A kiválasztási rendszer megerősítése. A kiöregedett U10 csapat U12-es csapat további felkészítése és versenyeztetése, az U10 csapat létszámának pótlása U8 csapat létrehozása és versenyeztetése 25-20 fővel.
2. A megállapított kvóta alapján szükséges védőfelszerelések, eszközök felszerelés beszerzés. A használható kinőtt felszerelések elosztása.
3.A létesítmény korszerűsítése az infrastruktúra fejlesztés: a 60m x 30m-es pálya test befedése ( KE00009/MJSZ pályázatban szerepel), Az összevont engedélyezési eljárás befejezésével el kell kezdeni a kivitelezés I. ütemét.
4. A fejlesztések hatására a jégórák számának változásával kell számolni. Szükség esetén Tát, Győr pályáit igénybe kell venni edzés és mérkőzés céljára. A szezon kezdete előtt (szeptember vége október eleje) egy alkalommal 3-4 napos intenzív edzőtábor szervezése szükséges Győrbe,Tát és / vagy Érsekújvárba.
5. A jégkorong sportág végleges meghonosításának megerősítése Tatabányán a felmenő rendszerben történő fejlesztéssel.
Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása
:
A 2012-13, 2013-2014 versenyidényekben a tatabányai a PTSE Polipok, a TAO támogatásnak és saját erőnek köszönhetően újjászervezte a jégkorong szakosztályát. Az U10 korosztályban vettünk részt a MJSZ versenyrendszerében 19 regisztrált játékossal. E mellett további utánpótlás korú játékosaink is vannak, akiket nem tudtunk a megfelelő létszámok miatt indítani a MJSZ versenyrendszerében. Foglalkozni kell e “vegyes” korosztály megfelelő versenyeztetésével. Az edzések lehetőségét biztosítjuk számukra. Ebben a szezonban 4 fő U8 korú játékosunk volt, akik engedéllyel „feljátszhattak” az U10 –be. Az U12 korú játékosok száma 10 fő volt. A nagyobbak, akik 12 -16 évesek, 15főt tettek ki. Ezen a módon a jeges szezont 35 fő utánpótláskorú játékossal fejeztük be, de az érdeklődés egyre nőtt a városban és a pálya vonzáskörzetébe tartozó Tatán is.
Az U10–es csapatunk, elfogulatlanság nélkül állíthatjuk, hogy eredményes jeges szezont zárt, reméljük az U12 csoportban is helyt tudnak állni.
2014. január 25-én rendeztük meg a tatabányai tornánkat. Alaposan felkészültünk a rendezvényre és sikerült bizonyítani , hogy tudunk
szervezni. Végre az időjárás is segített bennünket és igazi téli időben 8 csapat részvételével sikeresen rendezhettük meg hazai tornánkat. Továbbra is gondot jelentenek az infrastrukturális (öltöző) hiányosságok. U10 csapatunkkal 3 korcsoportos tornán vettünk rész és 4 alkalommal edzőmérkőzést is játszottunk idegeneben.
Meg kell említeni, hogy bár szorosan nem tartoznak az egyesületünk tagságához, de a tatabányai jégkorongozás fennmaradásában és
újraindításában nagy szerepet játszottak az egykori Tatabányai Polipok OB II. csapatának tagjai. Edzés lehetősége ma is fennáll részükre támogatásukra továbbra is számítunk.
Létesítmény : A városi műjégpálya 2000 m2-es 50%-os beépítettségű és kihasználtságú szociális és műszaki épülettel rendelkezik.
Szabvány méretű fedetlen jégpálya test 22km-nyi csövezése megfelelő állagú. Az elavult palánkot az üzemeltető beruházásában sikerült lecserélni. Tejesen elkészíteni plexi felhelyezésével csak a befedést követően lehetséges.
A pálya hűtőgépészete korszerű ,a jégkészítő gépekel együtt működőképesek.
Összefoglalva: a jelenlegi elégtelen infrastruktúrális feltételek ellenére, a TAO támogatásnak köszönhetően, újraindult Tatabányán a
jégkorongélet. Kialakult egy motivált közösség a gyerekekből és szüleikből, az egyesület munkatársaiból és az egykori OB II.
játékosokból. Együttműködési megállapodás keretében a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesülettel közösen gondoskodunk az
utánpótlásunkról. Közösen tudunk és akarunk tenni a tatabányai jégkorong további fejlődéséért. Jövőbeni munkánk meghatározó alapja
a megfelelő fedett jégpálya és kiszolgáló létesítmény felépítése.
Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai
tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik
áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a
2013/2014-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését)
:
A tatabányai jégpályát alkalmassá kell tenni az U10-nél idősebb korosztályok számára mérkőzések lejátszására. A nyitott pálya miatt a jég
minősége sok esetben nem megfelelő és az edzéslehetőségeket is nagymértékben szűkíti a kedvezőtlen időjárás. A szezonban is edzések maradtak el a kedvezőtlen időjárás miatt, A palánk félig kész állapotban lényegesen biztonságosabb mint elődje. Jégkorongosok számára fenntartott
öltözőnk és raktárunk nincs, ill. a rendelkezésünkre bocsátott 25 m2-es helységet átmeneti szükség megoldásnak tartjuk. Az építkezés II. üteméig komoly változásra nem számíthatunk. A szükséges sportfelszerelések a MJSZ támogatásnak és a TAO támogatásnak köszönhetően szűkösen, de rendelkezésre állnak, a hiányzó felszereléseket a szülők és az egykori játékosok adták össze. Az A kapukat és az egyéb edzéseszközöket társadalmi munkában a szülők készíttették el. A jeges időszak november elejétől február végéig tart, amely mintegy max. 60 jégórát tesz lehetővé. Ez a fejlődés szempontjából nem kedvező mennyiség. Az „off ice” szezonban a jégpálya zárva van és nagyon hiányzik a munka folyamatosságához az „in line” borítás beszerzésérő nem mondtunk le, de realitása a fejlesztés befejezését követően van.
Jelenleg a jégpálya a fejlesztését két ütemben képzeljük el. I ütemben a már megnyert TAO támogatási és önkormányzati forrásra támaszkodó pályatest befedése és II. ütemben a régi épületet magába foglaló felújított belterű létesítmény megvalósítása a cél.Remélhetően a TAO források / 174mill / begyűjtése lehetőséget ad a kivitelezés 2014 évi megkezdésére. A tervezési és hatoségi engedélyezési munkák befejezéséhez közeledünk így elvi lehetősé adott a kivitelezés megkezdésének.
A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:
:
2014-2015
Célkitűzés: A tatabányai jégkorongsport felmenő rendszerben történő fejlesztésének folytatása, a MJSZ által preferált USA Hockey ADM és LTAD modellek szakmai alapokon nyugvó adaptálásával a tatabányai viszonyokhoz, a hatékony és korszerű utánpótlás nevelés érdekében.
Az adaptálandó szakmai modell mellett különös figyelmet szánunk programunkban az iskolai- és tömegsport funkciók hatékonyabb
bevonására és széleskörű szabadidősport lehetőségek biztosítására. A 2014/15 versenyévadban az U12 csapat mellett az U8
csapat élétre hozását és elindítását tervezzük, amelyek részt vesznek a szövetség által szervezett versenyrendszerben. Az U10 korosztály
számára /ahol jelenleg nincs teljes létszámú csapatunk/ nem tudunk csapatot indítani a mini tornákon. A kiválasztás /5- 6-7-évesekkörében / személyi feltételeit 1 fő edző foglalkoztatásával, megerősítjük.
Együttműködést alakítottunk ki megállapodás keretében a helyi Tatbányai Diák Korcsolyázó Egyesülettel, amely egyben jelentős
tömegbázisa a szakosztályunknak.
A MJSZ versenyrendszerben nem induló korcsoportoknak vegyes életkorú csapat fenntartása. A kedvtelési célú felnőtt jégkorongozók
számára sportolási lehetőség biztosítsa.
A szakmai program ADM alapokon történő lebonyolítása illeszkedik a helyi viszonyokhoz, a 120 jeges napok számát szeretnénk, ha az
üzemeltető a fedéssel 180 napra tudná növelni, amely kielégíti a nevezett modellben megfogalmazásra került szükséges jégidőt, az „off
ice” időszakban pedig lehetőség nyílik a sportolók univerzális képzésére: in line hoki, görkorcsolya, labdás sportok, kerékpár, fejlesztő
játékok. A palánkvásárlással a jeges szezon minimális követelményei teljesülnek, az in line borítással a létesítmény egész éves
működését, ezen keresztül a szakmai munka folyamatosságát lehet elérni.
A tömegbázis kialakításához elengedhetetlenül fontos a versenyrendszeren kívüli korcsoportok és felnőttek összefogása, amelyek
hozzájárulnak a sportág népszerűsítéséhez, továbbá a megkezdett projekt fenntarthatóságához, ill. az alapját képezik a további
fejlesztési terveknek.
Az általános iskolai háttérbázis az iskolai- és a tömegsport fejlődése mellett az alapját képezi a sportági kiválasztásnak.
Stratégiai partnereink: Tatabánya Város Önkormányzata a létesítmény tulajdonosa, Gold-Fitt Kft. a pálya üzemeltetője támogatják
programunkat.
A 30 fő versenyrendszerben induló U8 és U12 korcsoport mellett az összes tanköteles korosztálynak lehetőséget biztosítunk a sportág
elsajátításához, paralel módon az ADM alapelveivel, egyéb sportágat űző gyerekek univerzálisabbak lesznek és saját sportágukban, így
tudnak fejlődni. Ezzel a városi testnevelők és edző kollégák munkáját is ki tudjuk egészíteni, különösen a téli időszakban.
2014/2015
Célkitűzés: A szakmai munka folytatása az U8 korcsoportok további versenyeztetésének megszervezése és az U12 csapat felmenő rendszerből adódó elindítása szakmai személyi és felszerelés feltételek biztosítása.
Távlati célkitűzéseink a pálya fedését és a kiszolgáló épület átalakítását követően a “jeges napközi” elindítása, amely a gyerekek fizikális fejlesztése és edzése mellett hangsúlyt helyez a mentális fejlesztésükre és személyiségük széleskörű fejlesztésére. A jeges napközi lényege, hogya jelenleg már sportoló gyerekeknek ne kelljen iskolát változtatniuk, hanem ki-ki saját iskolájában elvégezve a délelőtti tanulmányait, ebéd után a jégpályán végezné el a másnapra való felkészülést és edzésen venne részt.
A két fő tevékenység mellett a szabadidő hasznos eltöltését, és személyre szabott, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat is kívánunk szervezni. A délelőtti órák alkalmasak óvodák és iskolák számára, hogy jeges testnevelés foglalkozásokat szervezzenek, amelyben a „jeges napközi” nevelői és edzői is segítséget nyújtanak.
Infrastruktúra fejlesztés: a jeges napközi tantermeinek és egyéb helységeinek kialakítása, további szükséges felszerelések beszerzése.
A jeges napközi infrastruktúrális feltételei: Tanterem (2 ) , Öltöző (4), Szertár (1), sporteszközök, iskolabusz. A komplex jeges napközi
programmal a sport és a tanulás kiegészítik egymást és a családok számára nem jelent plusz terhet gyermekük sportolása és taníttatása (különórák).
A pálya fedése és a kiszolgáló létesítmény fejlesztése további tematikus programok szervezésére nyújt lehetőséget: sporttáborok télen
és nyáron, amatőr jégkorongtornák és jeges programok szervezése.
A 2015-16 szezontól a jeges napköziben 2 fő edző – pedagógus alkalmazását tervezzük.
Továbbra is folyamatos: szülői közösség (társadalmi munka), városi testnevelők (szakmai háttérmunka – konzultáció).
A jeges és „off ice” szolgáltatások színvonalának növelésével a pálya piacképesebb termékké válik, amely növeli a saját bevételeit, ezen
keresztül a működés finanszírozhatóságához is hozzájárul.
2016 / 17
Az U8, U10, U12 korosztályok mellett az U14 korosztály elindítása.
Kapcsolatfelvétel valamelyik hokiakadémiával, hogy a felszínre kerülő kiemelkedő tehetségek adekvát sportági körülmények között
folytathassák ill. kezdhessék meg sportpályafutásukat.
A jeges napközi pedagógusainak 3 főre történő növelése.
Tanterem kapacitás bővítése (1), öltöző bővítés (2), sportszerek és eszközök beszerzése, szinten tartása.
A tömegsport szintű jégkorongozás további fejlesztése, megyei szintű kuparendszerű bajnokság indításával.
2017 / 18
Az U8, U10, U12, U14 korosztályok versenyeztetése és a vegyes csoportból kinőtt sportolóink számára felnőtt amatőr csapatlétrehozása.
A létesítmény felmerülő karbantartási munkáinak elvégzése a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében.
További támogatók és szponzorok megnyerése, akik a TAO tv. forrásán kívül támogatják szakosztályunkat és munkánkat.
Jeges tagozat létrehozása a Sárberki vagy a Jókai Általános Iskolában.
A létesítmény felmerülő karbantartási munkáinak elvégzése a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében..
A megelőző évek tapasztalatai és kialakult kapcsolatrendszere, financiális háttere lehetővé teszik, hogy a tatabányai jégcsarnok az
utánpótlás képzés hosszútávon működőképes alapja lehessen.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése,
valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
:
A Magyar Jégkorong Szövetséggel szorosan együttműködünk, szakmai tanácsaikat kérjük és elfogadjuk munkánk során.
A szövetség rövid és hosszú távú célkitűzéseit igyekszünk magunkévá tenni. Ennek szellemében nagy hangsúlyt fordítunk a gyermekek,
az utánpótlás megfelelő szakmai felkészítésére, illetve korszerűsítjük meglévő, elavult jégpályánkat. A modernizált jégpálya kiteljesítené
utánpótlás képzésünket. Emellett próbáljuk a jégkorong sportot minden eszközünkkel népszerűsíteni, szélesebb réteg számára
elérhetővé tenni. Kapcsolatot építünk ki a környező korongos egyesületekkel.
Szándékunk a létesítmény feltételek javulásával olyan utánpótlás nevelés folytatni amivel a jégkorong szövetség sportág népszerűsítési ,
tömegesítési elvárásainak megfelelünk. Szakembereink tovább képzésével és a kiöregedett játékosokból új edzők, játékvezetők és
versenybírák kiképzésével számuk növelése, a szakmai munka színvonalának javítása.
A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi
és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni
realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése
:
Annak ellenére, hogy a városban 30 éve üzemel műjégpálya a jégkorong sportág megrekedt az amatőr “öregfiúk” szinten.
Az elmúl két esztendő TAO pályázati lehetősége és egyesületünk szervező munkája eredményeképpen sikerült pozitív elmozdulást elérni.
Elmondható, hogy a sportág népszerűsége a sportolói körökön kívül a meghatározó vezetői és gazdaság vezetői körökben is kedvezően változott Az elmúlt esztendőben három vállalkozás TAO támogatását sikerült megszerezni ami elegendő volt a keret feltöltéséhez .A 2014 esztendő válasz ad arra a kérdésre – Képesek vagyunk további olyan forrásokat feltárni, amivel a pálya befedését korszerűsítését TAO segítségével megoldjuk? Reméljük igen. Az eddigi felajánlások reményt keltőek.
A szakmai munkához szükséges anyagi forrásokat is növelni kell Az egyesület a TAO önrészt biztosító forrásai korlátozottak. Így külső sponzorációt kell bevonni a működési költségek növelhetősége érdekében. A pálya üzemeltetője az önkormányzat jelentős támogatásával saját bevételeinek hozzáadásával a működést biztosítani tudja. Az elmúlt időben saját műszaki és anyagi lehetőségeit is igénybe véve jelentős korszerűsítéseket hajtott végre, elsősorban a hűtő és kiszolgáló gépészet területén és korszerű palánk építésében. Az említett pénzügyi társadalmi lehetőségek fenntarthatóak. A város gazdasági ereje növekszik a foglalkoztatottság is más területekhez képest kedvezően alakul.
Az ipari parkokban erős gazdasági vállalkozások működnek hajlandóak a TAO támogatásról tárgyalni.

2014. január 25-én tartotta egyesületünk hazai jégkorong tornáját, melyen a résztvevő U10-es csapatok remekül szerepeltek. A résztvevők: TAtabányai PTSE Polipok SE, KMH Eszergom-Tát, KMH Bp.1, PHC, Veszprémi Jéglovagok, Gepárd JE, Vasas SC, KMH Bp. 2

Új réteg…
Új réteg…
Új réteg…
Új réteg…
Új réteg…

Húsz év után -2012-ben- egyesületünk újjáalakította a tatabányai Polipok jégkorongcsapatot, felélesztve ezzel a városi jégkorongsportot. U10-es csapatunk részt vett a 2012/2013-as bajnokságban.
A hivatalos mérkőzések mellett edzőmérkőzéseket is szerveztünk ebben az évadban és jó kapcsolatot alakítottunk ki a térségi jégkorongcsapatokkal.

Tatabányán a jeges sportok, a jégkorong és a rövid pályás gyorskorcsolya több mint két évtizedes sikeres múltra tekintenek vissza. A Polipok korábban az OB. II-es bajnokságban indultak, de mára a bizonytalan feltételek miatt és a felnövő utánpótlás hiánya okán a sportág már csak tömegsport szintjén működik.
Az egyesület célja a tatabányai jégkorongsport felmenő rendszerben történő újraindítása, a MJSZ által preferált USA Hockey ADM és LTAD modellek szakmai alapokon nyugvó adaptálásával a tatabányai viszonyokhoz, a hatékony és korszerű utánpótlás nevelés érdekében.
A TAO, illetve a Magyar Jégkorong Szövetség lehetőséget biztosított a PTSE-nek a jégkorong szakosztály újraindításához és minimális tárgyi feltételek biztosításához.
Az adaptálandó szakmai modell mellett különös figyelmet szánunk programunkban az iskolai- és tömegsport funkciók hatékonyabb bevonására és széleskörű szabadidősport lehetőségek biztosítására.
Az U8 és U10 korcsoportok mellett az összes tanköteles korosztálynak lehetőséget biztosítunk a sportág elsajátításához.
Stratégiai partnereink: Tatabánya MJ Város Önkormányzata a létesítmény tulajdonosa, Goldfitt Kft. a jégpálya üzemeltetője, valamit a Suli-Könyv Kft, aki arany fokozatú támogatónk.
A tatabányai hoki újraindítása és fejlesztése kapcsán széleskörű társadalmi összefogás alakult ki, melyet ezúton is köszönünk. .
Jégkorong szakosztályunkba várjuk -elsősorban alsó tagozatosok jelentkezését-
de felsősöket is szívesen látunk.
Edzések időpontjai:
Szerda 16-17 óra, Szombat 8-9 óra, Vasárnap 8-9 óra
Helyszín: Tatabányai Műjégpálya – Tatabánya Vágóhíd út 12.
Képgaléria megtekintése

A csapatról edzésnapló és aktualitások itt találhatók: https://www.facebook.com/#!/TatabanyaiPolipokHc?fref=ts
Jégkorong csapat évadzáró bulija!