Tagdíjfizetési felhívás és tagrevízió során dokumentumpótlás

Tagdíjfizetési felhívás és tagrevízió során dokumentumpótlás

Tisztelt Tagok!

Egyesületünk időszakos átfogó tagrevízióját végezzünk. Ennek során aktualizáljuk a tagság adatait, illetve az időközben született törvényeknek való megfelelést biztosítjuk, a több éves tagságok esetén frissítjük/ pótoljuk a kapcsolódó dokumentációt. Egyúttal 2021-ig visszamenőleg a tagdíj ellenőrzést is elvégeztük. Jelentős elmaradásokat mértünk fel. Így a megállapított hiányok miatt az Egyesület elnöksége az Egyesület Alapszabályának megfelelően tagrevíziót rendelt el. Amennyiben nem kívánja tagságát meghosszabbítani, úgy nincs teendője.  A tagsági jogviszony fenntartásához, kérjük, hogy személyesen egyeztessenek az irodával és az estelegesen hiányzó iratokat legyenek szívesek pótolni és határidőre visszajuttatni. Fontos, hogy a hatályos tagsági okiratok benyújtása, illetve az aktuális és elmaradt tagdíjak megfizetése együttesen szükséges a jogviszony rendezéséhez. A tagdíjat az Egyesület irodájában ügyfélfogadási időben készpénzzel, vagy az Egyesület bakszámlájára utalással/ banki befizetéssel tudják kiegyenlíteni. Amennyiben kérdés merül fel, azt mailben várjuk az info@ptse.hu mail címen. A tagdíj egyenlegről is az info@ptse.hu mail címen kaphatnak tájékoztatást, vagy személyesen az Egyesület irodájában. Telefonon a tagi adatokról, tagdíj egyenlegről felvilágosítást nem tudunk adni. A pótlás határideje: 2023. április 20. 12:00-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő.  A dokumentumokat postai úton vagy személyesen lehet vagy eljuttatni az Egyesület részére Cím:  2800 Tatabánya Vágóhíd utca 13- Tatabányai Műjégpálya iroda

Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket az Alapszabályunk vonatkozó pontjaira:

3.5.1. A tag jogai:

  • a törvények korlátai között választhat és megválasztható az egyesület szerveibe, tisztségeibe,
  • részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein,
  • szavazati joggal rendelkezik, továbbá véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben,
  • gyakorolhatja mindazokat a jogokat, amelyekkel a 2013. V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről, valamint a 2011. évi CLXXV., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény és jelen alapszabály az egyesület rendes tagjait felruházza.

3.5.2. A tag kötelezettségei:

  • az alapszabály és az egyesület szervei által hozott határozatok betartása, végrehajtása,
  • a tagdíj határidőre történő befizetése,
  • az egyesület vagyonának megóvása, gyarapítása,
  • az egyesület jó hírnevének megóvása, általában olyan magatartás tanúsítása, amely nem sérti az egyesület érdekeit,
  • mindazoknak a kötelezettségeinek a teljesítése, amelyek az egyesülési törvényből, az alapszabályból és az egyesület szerveinek határozataiból fakadnak.

Sporttársi üdvözlettel a Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület elnöksége